Giảm 50% thuế VAT cho một số nhà ở thương mại

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 2016 | Cật nhập: 4/21/2024 3:21:59 AM | RSS

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 141 hướng dẫn thi hành Nghị định 92 của Chính phủ về việc thi hành một số điều sửa đổi tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng.

Theo đó, việc bán, cho thuê mua nhà ở thương mại sẽ được giảm 50% thuế giá trị gia tăng (VAT) nếu đáp ứng một số điều kiện. Cụ thể, giá bán, giá cho thuê mua nhà ở thương mại ghi rõ trong hợp đồng là dưới 15 triệu đồng một m2 (đã bao gồm thuế VAT 10%) và phí bảo trì công trình, diện tích sàn dưới 70m2. Mức thuế này sẽ được áp dụng với số tiền thanh toán trong thời gian từ 1/7/2013 đến 30/6/2014. 

Cũng theo Thông tư, đối với giao dịch bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội sẽ được áp dụng thuế suất thuế VAT 5% kể từ ngày 1/7. 

Thông tư cũng nêu rõ, các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội được áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp 10% đối với phần thu nhập từ bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội phát sinh từ ngày 1/7. Ưu đãi này không phụ thuộc vào thời điểm ký hợp đồng bán, cho thuê hoặc cho thuê mua nhà ở xã hội.

Bộ Tài chính cho biết, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11 tới và áp dụng cho các kỳ khai thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 1/7/2013.

Ngọc Tuyên